Condicions generals de contractació - Artes Pizza Skip to content

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1.       PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE ContraCtació (des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes GERMANS ARTÉS S.L., el nom comercial del qual és ARTÉS PIZZA  (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a Plaça de l’Ajuntament 10, 08328, Alella, Barcelona, N.I.F. B67722025, telèfon d’atenció al client 932 315 887 i mail: hola@artes.pizza, sent titular del lloc web www.artes.pizza/ca/, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I de l’altra, l’Usuari – Client (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS AcCeptEn el present document que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail hola@artes.pizza  per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.artes.pizza/ca/ del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

ARTÉS PIZZA  no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda al web.

La responsabilitat civil de ARTÉS PIZZA  pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a ARTÉS PIZZA  per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web www.artes.pizza/ca/, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web www.artes.pizza/ca/.

ARTÉS PIZZA  és una empresa especialitzada en la venta a distància de menjar preparat i begudes. ARTÉS PIZZA  ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web o a la seva tenda física a Plaça de l’Ajuntament 10, 08328, Alella, Barcelona.

2.       OBJECTE DEL CONTRACTE:

 

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

 • Territori d’aplicació: La botiga virtual de artes.pizza/ca/ està activa per Alella, Teia y El Masnou.

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web www.artes.pizza/ca/ es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.artes.pizza/ca/ o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

 

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: ARTÉS PIZZA  es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

3.       INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB www.artes.pizza/ca/:

 

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada producte en el nostre web www.artes.pizza/ca/.

                3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.artes.pizza/ca/ estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.artes.pizza/ca/ es mostren en català i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, i en castellà sempre seleccionant l’idioma desitjat abans d’iniciar el procediment de contractació.  

 

3.3 Disponibilitat del/dels producte/s: Pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes degut a què aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la seva compra.

 

3.4 Dret d’anul·lació: ARTÉS PIZZA es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.artes.pizza/ca/. Per al cas de què es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’atenció al client de ARTÉS PIZZA  li suggerirà un producte de reemplaçament i si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

 

3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de dimarts a diumenge de 20:00 p.m a 23:00 p.m.

Fora del termini indicat, la web et permetrà programar una comanda per ser entregada o recollida en el moment desitjat durant l’horari indicat.

3.6 Frau: Si ARTÉS PIZZA sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4.       PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari, per realitzar la comanda, pot ferla com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per a poder tramitar la seva comanda. Una vegada finalitzat el procés de compra, se li oferirà la possibilitat de registrar-se com a usuari o continuar com a usuari no registrat.

S’informa que de conformitat amb l’exigit per  l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Per escollir el producte s’ha de fer click a “comandes” i seleccionar el desitjat, per finalitzar la tria s’ha d’indicar el tamany de la pizza, comentaris addicionals i la quantitat. Un cop decidit haurà de fer clik a “agregar al pedido”.
 2. Si es desitja afegir més productes, haurà de seleccionar-los i seguir el mateix procés del punt anterior.
 3. Escollit/s el producte/els productes, haurà de clicar a la pestanya del carrito de la compra per a realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades, forma d’entrega i forma de pagament escollida).
 4. Es sol·liciten una sèrie de dades personals per a poder realitzar la comanda i l’entrega posterior, i després es sol·licita el consentiment de l’usuari per a guardar les seves dades. Si el presta, es guarden i se li enviarà informació de productes si així ho permet, sinó les dades es guardaran només per a futures compres.

Ha de verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

 1. Un cop registrat, apareixerà una pantalla d’observacions on podrà indicar l’horari d’entrega; una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
 2. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó “confirmar pedido para retirar”.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat el procediment de contractació, respecte a totes les característiques, preu, formes de transport i terminis d’entrega del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web www.artes.pizza/ca/.

ARTÉS PIZZA  proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacto hola@artes.pizza, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

ARTÉS PIZZA  posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5.       ENVIAMENT:

L’entrega de la comanda es pot realitzar:

 • Recollida en tenda: en el domicilio social de ARTÉS PIZZA , Plaça de l’Ajuntament 10, 08328, Alella, Barcelona; no té despeses de gestió i el termini d’entrega és entre 20-30 minuts.

S’ha de fer una comanda mínima de 12€.

 

 • Entrega a domicili: en el domicili d’entrega designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan l’entrega del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de què les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

El termini d’entrega és entre 45-60 minuts.

S’ha de fer una comanda mínima de 12€. Les despeses d’enviament són de 2€.

Quan l’usuari-client agregui a la cistella el producte i confirmi l’adreça d’enviament, el sistema automàticament li mostrarà el preu de l’enviament abans esmentats.

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent per a què l’entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, pel que no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

Els enviaments a domicili només es realitzen a Alella, Teia i El Masnou.

 

ARTÉS PIZZA  posarà tots els mitjans al seu abast per a què la seva comanda sigui entregada dins del termini que figura al seu web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

Terminis d’entrega: El termini d’entrega acostuma a estar comprès entre 20-45 minuts per comandes que es recullen al local i 30-50 minuts per entregues a domicili, depenent del producte i segons la població de destí. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el servei d’atenció al client es posarà en contacte per oferir-li un producte de substitució. En cas que el client no ho desitgi, es cancel·larà la comanda.

 

Danys en l’entrega: Els productes s’envien en recipient segur. Si en el moment de l’entrega s’apreciés de forma visible i clara, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa manera, un error en els productes rebuts, el client ha de contactar d’immediat amb la línia d’atenció al client 932 315 887 o a l’email hola@artes.pizza, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes.

 

6.       PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga www.artes.pizza/ca/ inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament annexes al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels productes s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

L’usuari rebrà la factura de la comanda en el moment de l’entrega de la comanda.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció.

La modalitat d’entrega està detallada a l’apartat 5 d’aquestes condicions.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

 

7.       FORMES de PAGAMENT:

A continuació, detallem els sistemes disponibles tant per enviament a domicili com recollida en tenda:

 

Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit

 

Pagament en efectiu: La forma de pagament en efectiu és a l’entrega de la comanda. Quan el repartidor li entregui la comanda haurà de tenir l’import preparat de l’esmentada comanda per efectuar el pagament de la mateixa. L’entrega de les comandes únicament s’efectuarà a l’adreça facilitada pel client al realitzar la comanda.

8.       DRET DE DESISTIMENT:

 

8.1 Dret de desistiment: En virtut de l’article 16.a) de la DIRECTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 d’octubre de 2011 sobre els drets dels consumidors, per la que es modifiquen la Directiva 93/13/CEE del Consell i la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen la Directiva 85/577/CEE del Consell i la Directiva 97/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, quan l’usuari se li subministrin productes confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats; o productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa o precintats que no siguin aptes per a ser tornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin sigut desprecintats després de l’entrega.

8.2 Devolució per error en la comanda per part de ARTÉS PIZZA: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, degut a algun error imputable a ARTÉS PIZZA, l’usuari haurà de comunicar-ho via telefònica en el moment de l’entrega.

9.       GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

Tots els productes ofertats a través del lloc web compleixen amb les garanties sanitàries i alimentàries.

Si es rep un producte en mal estat o danyat, es podrà fer la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes.

10.   NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

11.   RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.   LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

 

13.   NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

14.   COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client 932 315 887 o a través del nostre formulari de contacte.

Per a aconseguir un resultat autèntic italià, és necessari comptar amb la millor massa mare 100% natural i els ingredients tradicionals i originals d’Itàlia. Però ingredients procedents d’Itàlia… hi ha molts.

Nosaltres hem seleccionat un ventall de productes de la màxima qualitat per a poder oferir als nostres clients: EL MILLOR!

Unim la tradició familiar a Alella en la que la massa mare 100% natural és la base de tot el que fem amb el producte italià per a oferir als amants de les pizzes, el millor producte seguint receptes d’allà per als paladars d’aquí.